EBBA AHLMARK-HUGHES / SKULPTUR

Framtid, nutid, förflutet

Brons, Tekniska Högskolan, Stockholm